Tedaviler

Vajinismus

Vajinismus;  cinsel ilişkiye girememek olarak bilinen yaklaşık her 10 kadından birinde görülen bir rahatsızlıktır. Vajina (kadın cinsel organı) girişindeki kasların kasılması sonucu oluşan, ağrı algısının yaratmış olduğu kaygı ile karakterize olan ve cinsel birleşme sırasında zorlanma ya da cinsel birleşmenin mümkün olamaması ile sonuçlanan psikolojik bir bozukluktur. Vajinismusun nedenlerinden en yaygın olan bir tanesi; yetişme çağındaki kızlara seksin pis ve kötü olduğunu öğreten yanlış ve katı eğitim tarzıdır. Vajinismusun görülmesine katkıda bulunan kültürel etkiler arasında cinsel eğitimsizlik, kadınların kendi cinsel organlarını tanımamaları, bekaret kavramına verilen abartılı önem, cinsel deneyimin aşamalı gelişmeyip doğrudan cinsel birleşme ile başlaması ve genel cinsellik anlayışındaki tabular önemli yer tutmaktadır. Vajinismus tanısı almış kadınlarda “vajinanın penisi içine alamayacak kadar küçük olduğu ve vajinal giriş sırasında vajinal duvarların yırtılacağı”, “vajinal girişin gerçekleşmesi halinde hastalık kapılacağı”, “kirleneceği” ve “hamile kalacağı” gibi korkuların vajinismus gelişimine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Vajinismus hastalarının korkuları ile ilgili yapılan bir çalışmada, bu kadınların %57’ sinin ağrı ya da aşırı acı duyma korkusu, %18’ inin parçalanma, yırtılma korkusu, %17’ sinin penisin içerde kalması ya da kilitlenme korkusu, %11’ inin bayılma ya da ölme korkusu yaşadığı, bununla birlikte ilgi çekici bir bulgu olarak,  ağrı ya da acı duyma korkusu yaşayanların sadece %18’ inin ilk cinsel birleşmelerinde acı hissi yaşadıkları bildirilmiştir .  Vajinismus  fobik kaygı bulgularıyla kendini belli eden bir  rahatsızlıktır, diğer bütün hastalıklar gibi tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Kişinin kendi isteği ve iradesiyle yaptığı bir eylem değildir. Bu sebeple psikoterapi vajinismus tedavisinde baş rolü üstlenmektedir. Vajinismus psikoterapisi cinsel eğitim, cinsel egzersizlerin öğretilmesi ve ev ödevlerinden oluşmaktadır.