Tedaviler

İkiuçlu Bozukluk- Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, ikiuçlu duygulanım bozukluğu diye de adlandırılan ruhsal bir hastalıktır. İkiuçlu bozukluk, kişinin duygusal durumunun dönemsel olarak aşırı kabarmasına (mani ya da hipomani durumu, bir uç) ya da dönemsel olarak aşırı çökmesine (depresyon durumu, diğer uç) yol açabilen bir hastalıktır. Mani dönemi sırasında, sanki kişi “kabına sığamıyormuş” gibi, içsel gücünde (enerjisinde) aşırı bir artış, coşkunluk ve taşkınlık, dürtüsel davranışlar, kolay kızma ve kışkırma (ajitasyon) gibi belirtiler ortaya çıkar. Depresyon dönemi sırasında da, kişinin içsel gücünde belirgin bir azalma, yorgunluk ve bitkinlik, kendini değersiz hissetme, benlik saygısında azalma gibi belirtiler görülür. Bu dönemler sırasında sanrı ve varsanı gibi psikoz belirtileri de görülebilir. Bu iki hastalık dönemi yatışma ve alevlenmelerle seyreder. Değişik türleri de olan ikiuçlu bozukluk  çevresel etkenlerin, stres ve travmatik olayların tetikleyebildiği, mevsimsel özellik gösteren, kalıtımsal faktörlerin de önemli rol aldığı bir hastalıktır. Hastalar çoğunlukla ilkbahar ve yaz ayları manik dönemler geçirirken, sonbahar ve kış aylarında depresif dönem geçirirler. İkiuçlu bozukluk ilaçlarla ve psikoterapi ile tedavi edilir. Atak tedavisinin yanısıra alevlenme dönemlerini önlemek için koruyucu tedavi de planlanmalıdır.