Tedaviler

Aile ve Çift Terapisi

Çiftler arası iletişimde bazı kalıpların yıkıcı etkileri olduğu belirtilmektedir. Çiftler arasında bu iletişim kalıpları ortaya çıktığında fark edilmesi ve durdurulmaya çalışılması ilişkiye olumlu şekilde yansımaktadır. Bazı yıkıcı olumsuz iletişim kalıpları şunlardır.

- Eleştiri, kişinin yaptığı bir davranış nedeniyle partnerin karakteri ya da kişiliğine dair olumsuz bir ifade olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan davranış değil, eşinizin karakterine dair olumsuz bir ifade içermektedir. Eleştiri ile yapılan sert başlangıçtır. Eleştirinin yerine yapılması gereken ise yumuşak başlangıç yapmaktır. Yumuşak başlangıç, karakter ya da kişiliği hedef almadan, eşinin o anki belirli davranışı ile ilgili olarak ne hissettiği ve neye ihtiyacı olduğunun belirtilmesidir.

- Savunma, “Ben suçsuzum, sorun bende değil sende.” anlamına gelmektedir. Genellikle eşlerden biri eleştiride bulunduğunda diğer eş de savunma tepkisi ile cevap vermektedir. Savunma yerine yapılması gereken eşlerin davranışları hakkında sorumluluk almalarıdır. 

- Aşağılama; İğneleme, göz devirme, kuşkuculuk gibi ifadeler de aşağılamaya girmektedir. aşağılama tiksinmeyi ima etmekte ve  aşağılama davranışı eşler arası duygusal uzaklaşmaya da neden olmaktadır. Aşağılamanın yerine takdir etme, duygu, düşünce ve ihtiyaçları ifade etmek daha uygundur.

- Duvar örme, eşlerden biri iletişimi devam sürdürürken diğerinin iletişimi koparması, dinlememesi ya da ortamı terk etmesidir, erkekler arasında daha yaygın olduğu vurgulanmaktadır. Duvar ören eşte genellikle yoğun duygular (öfke vb) sonucunda fizyolojik uyarılma ortaya çıkmaktadır bu nedenle duvar örmenin yerine yapılması gereken kişilerin kendini fizyolojik olarak sakinleştirmesidir.