Tedaviler

Panik Atak / Panik Bozukluk


Panik atak; yoğun korku ya da huzursuzluk hissinin eşlik ettiği çeşitli bedensel belirtilerle birlikte aniden ortaya çıkan ve kaygı bozukluğu içerisinde sınıflandırılan bir durumdur. Bedensel belirtilerin şiddeti birkaç dakika içinde en üst seviyeye ulaşmakta ve  10-20 dakika boyunca devam edebilmektedir. Panik atak sırasında insanlar şiddetli biçimde “ölme, delirme, kontrolü yitirme” korkusu yaşarlar. Panik atak, genellikle herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkabilir ya da her zaman belirli bir tetikleyicisi olmayabilir. Bazı durumlarda uyku sırasında ya da dinlenme esnasında da görülebilir. Panik atağın görülme sıklığı %2-3 civarı olmakla birlikte; kadınlardaki sıklığı erkeklere göre daha fazladır. Panik atak sırasında fiziksel, duygusal, bilişsel ve algısal pek çok belirti gözlenir: Çarpıntı, kalp atım hızında artış, terleme, titreme, nefes alamama ve boğuluyormuş hissi, göğüs ağrısı, ya da göğüs bölgesinde sıkışma hissi, mide bulantısı, karın ağrısı, baş dönmesi, bayılacakmış hissi, karıncalanma (bedende uyuşma, ürperti), kişinin kendini ve çevresini değişmiş gibi algılaması, bedende uyuşma, üşüme ya da sıcak basması, sık idrara çıkma, yoğun bir korku ve kaygı, kontrolü kaybetme hissi, delirecekmiş hissi ve ölüm korkusu. Panik atağın kesin nedenleri bilinmemekle birlikte mizaç ve çevresel faktörlerin bazı bireyleri panik atağa daha yatkın hale getirdiği düşünülmektedir. Beyin yapı ve nörokimyasal düzeyindeki farklılıklarla birlikte; erken çocukluk döneminden itibaren maruz kalınan yaşam olayları, ebeveyn tutumları, aşırı korumacı bir aile ortamında büyümek, eşlik eden farklı tanıların (depresyon, obsesif kompulsif bozukluk gibi) ya da travmatik yaşantılar gibi çevresel faktörlerin varlığı panik atak için risk faktörlerini oluşturmaktadır. Panik bozukluk, yinelenen panik ataklarla birlikte fiziksel ve psikolojik stresin baskın şekilde ortaya çıkması durumudur. Panik atak, yaygın bilinenin aksine bir hastalık değil; genellikle panik bozukluğu bulunan kişilerin zaman zaman yaşadığı, bedensel belirtilerle birlikte ortaya çıkan bir durumdur. Panik atak tedavi edilebilir bir durumdur. Tedavi sürecinde bir psikiyatri uzmanının takibi ve kontrolünde ilaç kullanmak,  psikoeğitim almak oldukça faydalı olmaktadır. Panik bozukluk yaşayan birçok hastada psikoterapilerin kalıcı iyileşme sağladığı görülmektedir.