Tedaviler

Obsesif Kompulsif Bozukluk “OKB”

(Takıntı- Zorlantı Bozukluğu):Takıntı-zorlantı bozukluğu, kişinin obsesyonlarının, kompulsiyonlarının ya da ikisinin birden olduğu ve kişinin işlevselliğini önemli ölçüde bozan bir ruhsal bozukluktur. Bu ruhsal bozuklukta, zorlayıcı, takıntılı düşünceler ve zorlantılar, tekrarlayıcı davranışlar, düşünsel uğraşlar görülür. Bunlar kişiye büyük sıkıntı yaratır ve hayatını olumsuz yönde etkiler. Obsesyonlar, istenmeyen, sürekliliği olan uygunsuz ve düşüncelerdir. Sıkıntı ve kaygıya neden olurlar. En çok karşılaşılan obsesyonlar; kirlenme ve bulaşma obsesyonları (dokunduğu yerden hastalık bulaşacağına inanma gibi), yineleyen kuşkular (ütünün fişini çekip çekmediği gibi), nesnelerin düzenli olmasına gereksinme (nesneler düzensiz olunca sıkıntı duyma), agresyon ve zarar verme obsesyonları (çocuğuna zarar vermek gibi), cinsel obsesyonlar (yasak kişilerle cinsel ilişkiler gibi), günah obsesyonları (dini figürlere küfretmek gibi) olarak sayılabilir. Kompulsiyonlar, obsesyonlardan kaynaklanan sıkıntıyı ve kaygıyı bastırmak amacıyla yapılan tekrarlayıcı zihinsel eylem veya davranışlardır. Sık karşılaşılan kompulsiyonlar; yıkama, yıkanma, temizleme, sayma, kontrol etme, tekrarlayıcı hareketler (ışığı açıp kapama gibi), sıraya ve düzene sokma, güvence arama kompulsiyonlarıdır. 

OKB Tedavisi Mümkün mü? Psikiyatrik ilaç ve psikoterapi tedavilerinden oldukça olumlu sonuçlar alınabildiğini söylenebilir.